jueves, 21 de mayo de 2020

Ús obligatori de mascaretes


Infografia ús correcte de mascaretes

S'ha publicat l'ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Us en copiem els punts a destacar:

Article 2.
Subjectes obligats.
1. Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats en l'article 3 les persones de sis anys en endavant.
2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara.
b) Persones en les quals l'ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

Article 3.
Espais en els quals resulta obligatori l'ús de màscara. L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Ànims i força que ja queda menys!

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.

Popular Posts